TERMO-REX Walne zgromadzenie wspólników

Transmisje on-line z walnych zgromadzeń akcjonariuszy wpisana jest do dokumentu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka Termo-rexjest spółka promująca dobre praktyki stąd też realizowaliśmy streaming bezpośrednio z walnego zgromadzenia akcjonariuszu które odbyło sie w siedzibie firmy. Transmisja była wysyłana na nasz serwer streamingowy.