Forum Uczelni Technicznych – POLIGON

Szkolenie z najnowszego narzędzie do tworzenie prezentacji multimedialnych PREZI NEXT. Szkolenie odbyło się w dn. 21.07.2017 w ramach letniej szkoły Forum Uczelni Technicznych „Poligon”.

Najnowsze rozwiązanie Prezi – Next pozwala na tworzenie dynamicznych interaktywnych prezentacji multimedialnych. W odróżnieniu od Prezi Classic narzędzie to pozwala dużo większą interakcje oraz pomaga użytkownikom w lepszy sposób komunikować z odbiorcą oraz tworzyć atrakcyjne wizualne i funkcjonalne prezentacje. Prezi Next działa w formacie HTML5. Poprzez nieliniowe podejście, prelegenci mogą wykorzystywać ta samą prezentację na każdym spotkaniu, skupiając się na tym co dana widownia lubi najbardziej.

Przygotowując wystąpienie na konferencji czy spotkaniu biznesowym warto przygotować sobie pomoc w postaci ciekawej prezentacji multimedialnej. Pomoże nam to w sprawnym przeprowadzeniu wykładu, a ciekawie stworzona prezentacja zainteresuje słuchaczy i pozwoli na lepsze zapamiętanie i zrozumienie informacji zawartych w wystąpieniu.

Szkolenie jest tak zaprojektowane, aby w odpowiedni sposób łączyć teorie z praktycznymi przykładami.