Forum Uczelni Technicznych

W dniach 6-9 kwietnia 2017 Forum Uczelni Technicznych organizowało Zjazd, w trakcie którego obradowały zrzeszone samorządy.

Na potrzeby Zjazdu i Konferencji przygotowaliśmy dedykowaną stronę internetową oraz szereg materiałów promocyjnych.

Podczas całej konferencji uczestnicy byli obsługiwani za pomocą naszego autorskiego systemu obsługi uczestników wydarzeń, każdy uczestnik posiadał inteligenty identyfikator NFC, którym potwierdzał swoją obecność na poszczególnych panelach.

W trakcie zjazdu odbyła się Gala Środowiska Uczelni Technicznych na terenie Multikina. Naszym zadaniem było nagłośnienie, oświetlenie, realizacja wizji, rejestracja wydarzenia oraz przygotowanie materiałów – animacji, grafik wyświetlanych na projektorze kinowym podczas Gali.

Kolejnego etapem Zjazdu była debata na terenie Politechniki Krakowskiej której celem była wymiana doświadczeń pomiędzy absolwentami kierunków technicznych odnoszących sukcesy w różnych sektorach funkcjonowania społeczeństwa.

Na debatę dostarczyliśmy nagłośnienie, podesty sceniczne, monitory wystawiennicze 58″ oraz realizowaliśmy wizję.