XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Forum jest platformą spotkań młodych ludzi z całej Europy, gdzie mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz opowiedzieć o swoich inicjatywach podejmowanych w swoich krajach. To także miejsce gdzie Młodzi mogli spotkać i zadawać pytania wysokim urzędnikom państwowym – Pani Premier Beacie Szydło, Prezydentowi Macedonii, podsekretarzom stanu paru ministerstw, dyrektorom banków, a także osób odnoszących sukcesy w biznesie.

Panele Forum podzielone były na dwie części, które odbywały się w Nowym Sączu oraz w Krynicy. W części nowosądeckiej realizowaliśmy wizję przechwytując obraz za pomocą trzech kamer. Ponadto dyskusje i panele były streamowane na serwis YouTube. Natomiast materiały z części krynickiej trafiły do archiwum Fundacji Nowy Staw zleceniodawcy tej realizacji.