Energy Drink – produkcja materiałów

Na potrzeby promocyjne marki Zbój, zostaliśmy zaproszeni do produkcji materiałów promocyjnych. Po naszej stronie było przygotowanie materiałów wideo na podstawie scenariusza, doświetlenie planu zdjęciowego oraz montaż materiałów.
Kamera jaka została użyta w przy produkcji to Kinemini 4k.