Transmisja internetowa obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex S.A.